Одлука о додели уговора о јавној набавци отворени поступак радови – завршни радови на реконструкцији и доградњи Јавне библиотеке Дољевац

На основу члана 108. закона о јавним набавкама и извештаја о стручној оцени понуда, директор Јавне библиотеке Дољевац је донео одлуку о јавној набавци отворени поступак радови – завршни радови на реконструкцији и доградњи Јавне библиотеке Дољевац ОВДЕ::::