О Нама

У архивама је забележено да је библиотека у Дољевцу званично  почела  да ради од 1969. године,и да је била смештена у просторијама СУП-а у Дољевцу. Први запошљени радник библиотеке је био Александар Пешић. Након две године,1971. године примљена је још једна радница (Љубинка Стевановић из Пуковца) која је примопредајом примила фонд књига који је тада бројао 5566 књига,а сталних чланова те године је било 158.

У том периоду библиотека је носила назив Општинска матична библиотека, те исте 1971 године Библиотека добија на значају и разумевање општинских функционера, и те године по први путСкупштина општина издваја средства за набавку и куповину књига, књиге које су тада купљене и набављене биле су према структури читаоца.

С повећањем броја књига јавила се потреба за проширењем библиотеке тако да се 1972 године библиотека  преселила у просторију зграде тадашњег комитета и била на услузи својих грађана све до 1977 године када се поново сели у просторију школе у Дољевцу, где је била до 1979 године. И док се библиотека са књижним фондом стално селила, упоредо се градио  Дом културе у коме је планирана просторија за библиотеку.

Објекат у коме је сада смештена библиотека грађен је крајем давних седамдесетих година, а сам објекат у функцији је од 1979 године када је формиран Дом културе „13 Октобар“. Ова установа функционисала је све до средине 1995 године, када је одлуком СО Дољевац формирана Народна библиотека. 2012 године одлуком oснивача Скупштине општине ДољевацНародна библиотека је променила свој назив у Јавну библиотеку.

Данас је, Јавна библиотека остварила активну сарадњу са оснивачем општином Дољевацбиблиотеком „Стеван Сремац“ (матичном библиотеком), Народном библиотеком Србије ,Министарством за културу и информисање као и библиотекама у окружењу.

Остварена је успешна сарадња са установама, предузећима и удружењима грађана у општини, јер као једина установа културе тежила је сталном  настојању да постане културни и информациони центар локалне заједнице јер је конструктивно доприносила процесу развоја демократске јавности и подизању квалитета живота у локалној заједници.

 

  Библиотека има дугу традицију, основана као јавна библиотека стигла је дотле да постане самостална установа у култури на територији општине Дољевац. Задњих 37 година библотека ради и функционише у својим просторијама у Дому културе, у улици Николе Тесле број 28, на укупном простору од 1012 м2.

 

  Библиотека спада у ред средње малих библиотека (са фондом око 45.000 књига). Своју делатност обавља на територији општине Дољевац. Има 12 запошљених радника, у својој структури и организацији библиотека ради поред библиотечке делатности, културну и трговинску делатност. Библиотека има завичајно одељење које функционише и ради у централи у Дољевцу,  има два одељења (за одрасле и за децу).

Одлуком управног одбора, донешена је одлука  да се 31 .март текуће године обележава и слави као Дан библиотеке, зато што је тога дана у књизи инвентара библиотеке уписана прва књига, а наслов књиге је „Творци и тумачи“ аутора Милићевић Живка.