Вести

Први фестивал домаћег филма у Дољевцу одржан је 20. 21. и 22. октобра, у Великој сали Јавне библиотеке
  Од 20 до 22. октобра, одржаће се по први пут Фестивал домаћег филма „Копријан“.      
Јавна библиотека Дољевац, 11.09.2023.год. у 18 часова организује књижевно вече Сузане Соитари из Призрена
На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручолац, Јавна библиотека Дољевац, је донео одлуку о додели уговора за набавку путничког службеног аутомобила коју можете погледати – преузети О В Д Е  
(„Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), Члана 17 став 6 и 7 Закона о библиотечкој информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021) , члана 54. став 1 тачка 7) и Члана. 35 – 41 Статута Јавне библиотеке Дољевац бр. 02-105-3/15 од 23.02.2015.године Управни одбор Јавне библиотеке у Дољевцу на седници одржаној 10.07.2023.године оглашава: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОЉЕВАЦ Подаци...
1 2 3 18