Поклоњене књиге у 2018год.

Јавна библиотека Дољевац добила је у 2018.години на име поклона књиге од следећих дародаваца и то:

Откуп Министарства културе 442 књиге

Поклон РТС 1698 књига – књига солидарности

Поклон Народне библиотеке Србије 592 књиге

Поклон од аутора 51 књига

Поклон од донатора и издавача  142 књиге.

Поклоњене књиге су из области белетристике,односно природних и друштвених наука,као и дечје литературе.