На основу Члана 43. Став 1 тачка 4) Статута Јавне библиотеке Дољевац број 02-105-3/15 од 23.02.2015. године, Директор јавне библиотеке Дољевац дана: 17.06.2020. године донео је

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки који можете погледати овде:  К Л И К Н И