Министарство културе одобрило средства за још један пројекат

Јавна библиотека Дољевац за пројекат опремање централног оделења библиотеке и аутоматизација библиотечког пословања  у огранцима у Пуковцу  и Малошишту добила је 1.980.000 динара

Јавна библиотека Дољевац је конкурисала код Министарства културе и информисања  из области  библиотечко-информационе  делатности са пројектом опремање централног  оделења и аутоматизација библиотечког пословања  у огранцима  у Пуковцу и Малошишту.

На основу онога што је  урађено Министарство културе и информисања је  препознало  и том приликом награђује и у  вези са тим објављени су резултати за пројекте одобрене на конкурсу Министарства културе и информисања за заштиту културног наслеђа-библиотечко-информационе делатности.Јавна библиотека Дољевац за пројекат опремање централног оделења библиотеке и аутоматизација библиотечког пословања  у огранцима у Пуковцу  и Малошишту добила је 1.980.000 динара.Локална самоуправа Општине Дољевац је такође  издвојила  средства у висини од 450.000 динара.Добијена средства  користиће се  за набавку  опреме за  опремање оделења и увођење аутоматске позајмице у централном оделењу, као и у два новоотворена огранка у Пуковцу и Малошишту.Извршиће се набавка полица  за књиге у новоизграђеном простору Јавне библиотеке у Дољевцу и извршиће се набавка рачунарске опреме за кориснике, која ће бити постављена  у новом оделењу библиотеке.

Циљ овог пројекта је побољшање  услова за рад радницима библиотеке  а корисницима бржу услугу.Рачунаре ће користити  поред  библиотекара и радника библиотеке и корисници .

Реализацијом овог пројекта  дајемо велики допринос развоју  библиотечко-информационе делатности.