Набавка радова на санацији сале у јавној библиотеци

Јавна набавка број: 53/2020-02

Отворени поступак

Набавка радова на санацији сале у јавној библиотеци.

 

–     Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu

–     Model ugovora

–     Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima

–     Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja

–     Obrazac troškova priprema ponude

–     Kriterijumi za dodelu ugovora

–     Tehnicka specifikacija ponude – EXCEL

–     TEHNICKA SPECIFIKACIJA PONUDE – WORD