Пројекат за техничко опремање Јавне библиотеке Дољевац

„Прошао“ пројекат за техничко опремање Јавне библиотеке Дољевац

Министар културе и информисања, данас је донео решење о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области библиотечко-информационе делатности у 2019. години.Јавна библиотека Дољевац за Пројекат“ Техничко опремање Јавне библиотеке“ добила је 570.000,00 динара.Ова средства ће бити искоришћена за модернизацију компјутерске и друге техничке опреме  библиотеке као и пунктова у Малошишту и Пуковцу.