Угледни час у просторијама Јавне библиотеке у Пуковцу

    Наставници Основне школе „Вук Караџић“ у Дољевцу (истурено одељење у Пуковцу) Александра Миленковић (наставник српског језика и књижевности) и Предраг Антов (наставник грађанског васпитања) одржали су угледни час у просторијама Јавне библиотеке у Пуковцу дана 24. 9. 2019.године.

     У оквиру наставне теме „Свет детињства“ са ученицима 6/6 одељења анализирали су песму „Овај дечак зове се Пепо Крста“ са циљем да покажу да није свако детињство исто и да нису све породице једнаке. Садржај песме повезали су са Дечјим правима.

     Часу је присуствовала психолог школе Сања Милошевић.