ЈН мале вредности на изградњи степеница и грађевинско – занатски радови на надограђеном делу објекта Јавне библиотеке у Дољевцу

25.10.2018.   Позив за подношење понуда можете преузети овде::::
25.10.2018   Конкурсну документацију можете преузети овде::::
26.10.2018.  Измењену конкурсну документацију можете преузети овде:::: 

Рок за достављање понуда је 05.11.2018. године до 10:00 часова. 
Отварање понуда 05.11.2018. у 10:15 часова у просторијама Јавне библиотеке, улица Николе Тесле број 28, 18410 Дољевац у канцеларији директора.