22 јуна, 2021

Day

Јавна набавка број: 127/2021-02 Отворени поступак Јавна набавка добра, уградња позоришно/биоскопских фотеља и замена подова у великој сали Јавне библиотеке у Дољевцу. –   Јавни позив –   Критеријуми за доделу уговора –   Модел уговора 2021 –   Образац структуре цене са упутством –   Обрзац трошкова припреме понуде –   Опис и спецификације предмета, услови испоруке  или извршења – ...
Read More