29 јула, 2022

Day

Наручилац ЈАВНА БИБЛИОТЕКА ДОЉЕВАЦ Локација наручиоца РС225 – Нишавска област, ДОЉЕВАЦ Назив набавке Унапређење техничких капацитета за киноприказивачку делатност – Набавка дигиталног биоскопског пројектора. Референтни број 154/2022-02 Врста предмета Добра Процењена вредност 7.500.000,00 Врста поступка Отворени поступак Rok za podnošenje 08.08.2022 12:00:00   Унапређење техничких капацитета за киноприказивачку делатност – Набавка дигиталног биоскопског пројектора. –...
Read More