Одлука о додели уговора – набавка путничког службеног аутомобила

На основу члана 146. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“, број 91/19), наручолац, Јавна библиотека Дољевац, је донео одлуку о додели уговора за набавку путничког службеног аутомобила коју можете погледати – преузети О В Д Е