28 августа, 2020

Day

Јавна набавка број: 53/2020-02 Отворени поступак Набавка радова на санацији сале у јавној библиотеци.   –     Uputstvo ponudacima kako da sacine ponudu –     Model ugovora –     Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta sa uputstvima –     Opis i specifikacije predmeta, uslovi isporuke ili izvršenja –     Obrazac troškova priprema ponude –     Kriterijumi za dodelu ugovora –    ...
Read More