8 децембра, 2023

Day

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ ДОЉЕВАЦ   На основу члана 35. став 1. 4. и 7. члана 36. Закона о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016-испр, 6/2020, 47/2021, 78/2021 I 76/2023), Члана 17 став 6 и 7 Закона о библиотечкој информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11 и 78/2021), Члана....
Read More