Јавне Набавке

Јавна набавка број: 100/2020-02

Отворени поступак

Набавка намештаја за опремање библиотеке – полица

 

Javni poziv

Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama

Обавештење о закљученом уговору за завршнe радовe на реконструкцији и доградњи Јавне библиотеке Дољевац, партија 1. можете преузети     — О В Д Е —

Обавештење о закљученом уговору за завршнe радовe на реконструкцији и доградњи Јавне библиотеке Дољевац, партија 2. можете преузети     — О В Д Е —

На основу члана 108. закона о јавним набавкама и извештаја о стручној оцени понуда, директор Јавне библиотеке Дољевац је донео одлуку о јавној набавци отворени поступак радови – завршни радови на реконструкцији и доградњи Јавне библиотеке Дољевац ОВДЕ::::

1 2 3 4