Јавне Набавке

На основу члана 108. закона о јавним набавкама и извештаја о стручној оцени понуда, директор Јавне библиотеке Дољевац је донео одлуку о јавној набавци отворени поступак радови – завршни радови на реконструкцији и доградњи Јавне библиотеке Дољевац ОВДЕ::::

05.08.2019.   Позив за подношење понуда можете преузети овде::::
05.08.2019. Конкурсну документацију можете преузети овде::::
Рок за достављање понуда је 05.08.2019. године до 14,45
Отварање понуда 05.08.2019. године у 15,00 у просторијама Јавне библиотеке, улица Николе Тесле број 28, 18410 Дољевац у канцеларији директора.

Обавештење о закљученом уговору за добро – електрична енергија можете преузети     — О В Д Е —

На основу члана 108. закона о јавним набавкама и извештаја о стручној оцени понуда, директор Јавне библиотеке Дољевац је донео одлуку о јавној набавци мале вредности добра – набавка електричне енергије коју можете преузети ОВДЕ::::

 

 

25.02.2019. Позив за подношење понуда можете преузети ОВДЕ::::

25.02.2019.   Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ::::

Рок за достављање понуда је 05.03.2019. године до 14:45 часова.

Отварање понуда 05.03.2019. у 15:00 часова у просторијама Јавне библиотеке, улица Николе Тесле број 28, 18410 Дољевац у канцеларији број 2.

1 2 3